Basistraining energietransitie

Wilt u uw technische kennis over de transitie van onze energievoorziening vergroten? Dan is de training van de Smart Energy NL wat voor u! Na de training kunt u de zin en onzin van de energietransitie scheiden. 

 

Van aardgasvrij tot flexibiliteit

Tijdens de training worden vragen beantwoord als: Wat zijn de gevolgen van aardgasvrij en elektrisch rijden? Wat is de potentie van zonne- en windenergie? En welke mogelijkheden bieden opslag en energy hubs? Zie het programma hieronder voor meer informatie. De training is geschikt voor deelnemers zonder technische achtergrond. 

 

Praktijkvoorbeelden en diversiteit

Uw trainers zijn deskundigen die hun sporen in de energiewereld hebben verdiend. Tijdens de interactieve training besteden zij veel aandacht aan praktijkvoorbeelden. De training is geschikt voor (lokale) overheden, energiebedrijven, onderwijsinstellingen, netbeheerders, ontwikkelaars en/of installateurs. Na de training bent u in staat om energievraagstukken sneller te doorgronden.

 

Training op maat (incompany)

Deze training organiseert Smart Energy NL meestal op maat. Het voordeel hiervan is dat de inhoud specifiek op uw interesses wordt afgestemd. Zo kunnen naar aanleiding van uw wensen bij een aantal onderwerpen een extra verdiepingsslag slaan en gezamenlijk een casus voorbereiden. 


Ervaringen eerdere deelnemers

 • ‘Kundige docenten die prettig ruimte gaven voor discussie en verdieping’
 • 'Ik begrijp nu eindelijk wat voor opgave het is om van het gas af te gaan'
 • 'Ik heb technische handvatten meegekregen om mijn energievraag te beantwoorden'

Heeft u vragen over de training? Laat het ons weten via het contactformulier of bel Walter Hulshorst (06-1047 4577).

 


Praktische informatie

 • Data: in afstemming
 • Taal: spreektaal is Nederlands, maar een deel van het cursusmateriaal Engelstalig
 • Materiaal: presentaties, achtergrondartikelen, films & praktijkcasussen
 • Deelnemers: minimaal 5, maximaal 25
 • Plaats: in overleg met de aanvrager
 • Prijs: afhankelijk van het aantal deelnemers
Rik Luiten - Training verduurzaming energievoorziening energietransitie - Smart Energy NL


Programma op hoofdlijnen

Inleiding: 'het grote geheel'

 • Kennismaking en introductie
 • Nut en noodzaak van energietransitie (o.a. CO2, fijnstof)
 • Van klimaatakkoord naar lokaal beleid (o.a. congestie, RES, warmtetransitieplan)
 • Overzicht van belanghebbenden (actorenkaart)

Bouwstenen: 'van opwekking tot flexibiliteit'

 • Energie-opwekking (o.a. zon, wind, getijde, groen gas)
 • Energie-opslag (o.a. batterijen, waterstof, warmtebuffer)
 • Warmte (o.a. power2gas, warmte, elektriciteit, isolatie)
 • Praktijkcasus flexibiliteit (o.a. isolatie, ventilatie, warmtebron)

Infrastructuur: 'niet meer alleen'

 • Traditionele energievoorziening (o.a. elektriciteit, aardgas, warmte)
 • Uitdagingen energie infrastructuur (o.a. inpassing zon, wind en elektrisch vervoer)
 • Technische oplossingen (o.a. buffering, congestiemanagement, smart energy hubs)
 • Gevolgen voor klein- en grootverbruikers

Workshop: 'leren van elkaar!'

 • Delen van eigen praktijkervaringen
 • Workshop over ingebrachte casussen
 • Hulpmiddelen en rekenmodellen
 • Evaluatie & afsluiting