Trainingen

Smart Energy NL verzorgt regelmatig trainingen voor iedereen die met verduurzaming van de energievoorziening te maken heeft of krijgt. Gedetailleerde kennis van energietechniek is niet vereist. De trainingen worden verzorgd door Rik Luiten en Ron Visser.

 

Doel van de basistraining is om de basiskennis van deelnemers te vergroten. Na de training zijn deelnemers in staat om hun energievraagstukken beter te doorgronden en sneller en effectiever op te lossen. Een belangrijk onderdeel betreft het delen van praktijkervaringen, onder andere door gastsprekers. Wat werkt wel en wat niet? Daarnaast wordt stilgestaan bij de laatste technologische en beleidsmatige ontwikkelingen. De training eindigt met een interactieve casus die inzicht geeft in de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen.


Praktische informatie

 • Data: zie agenda hiernaast
 • Taal: spreektaal Nederlands, maar een deel van het cursusmateriaal is Engelstalig
 • Locatie: Utrecht, nabij Centraal Station
 • Cursusmateriaal: map met presentaties en nadere achtergrondinformatie
 • Prijs: 950, exclusief BTW
 • Deelnemers: minimaal 5, maximaal 15
 • Aanmelden: hier


Onderwerpen

Inleiding: 'het grote geheel'

 • Kennismaking en introductie
 • Nut en noodzaak van energietransitie (o.a. fijnstof, geluid, vervuiling, leefbaarheid)
 • Van klimaatakkoord naar lokaal beleid
 • Overzicht van belanghebbenden (actorenkaart)

Infrastructuur: 'niet meer alleen'

 • Traditionele energievoorziening: top-down (o.a. elektriciteit, gas, warmte)
 • Toekomstig energiesysteem: integraal denken
 • Netimpact duurzaamheidsambities (o.a. netcapaciteit, ruimtebeslag)
 • Gevolgen voor verbruikers

Bouwstenen: 'van opwekking tot flexibiliteit'

 • Energie-opwekking (o.a. zon, wind, getijde, groen gas)
 • Energie-opslag (o.a. accu's, waterstof, warmte)
 • Warmte (o.a. gas, warmte, elektriciteit, isolatie)
 • Flexibiliteit van klein- en grootverbruikers

Casus: 'leren van doen!'

 • Fictief voorbeeld aan de hand van praktijkervaringen
 • Toepassen van bouwstenen (oorzaak-gevolg)
 • Hulpmiddelen en rekenmodellen (top 3)
 • Beoordelingscriteria en variantenafweging (handvat)