Inschrijfvoorwaarden

Versie: 28 januari 2019

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u zich registreert voor een betaalde activiteit van Smart Energy NL.

 

Smart Energy NL & Krado

Smart Energy NL is het initiatief en eigendom van Krado, gevestigd in Utrecht, KVK-nummer 72974915. Zie voor meer informatie www.krado.nl.

 

Inschrijving 

U kunt zich via het digitale inschrijfformulier op deze website inschrijven voor onze activiteit. Nadat u het formulier verstuurd heeft, ontvangt u per mail een bevestiging van ontvangst. Tenminste één week voor aanvang van de activiteit ontvangt u een deelnamebevestiging met informatie over de locatie, tijdstippen, trainers, andere deelnemers, enzovoort. Als we u onverhoopt niet kunnen aannemen of onze activiteit onverhoopt niet doorgaat, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Het minimum aantal deelnemers is 5 en het maximum 20.

 

Kosten deelname en annulering

Uw inschrijving is bindend. Dat betekent dat u na de inschrijving verplicht bent om de deelnemersbijdrage te betalen. Tot vier weken voor aanvang van de activiteit is het mogelijk om uw deelname te annuleren. U ontvangt dan uw bijdrage terug.

Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang wordt de bijdrage niet meer terug betaald. Het kan natuurlijk voorkomen dat u bent onverhoopt last minute verhinderd bent. Wij hebben hier begrip voor en stellen u dan in de gelegenheid om zonder extra kosten een vervanger aan te melden.

De deelnamekosten staan vermeld op onze website. Hiervoor geldt het volgende:

  • Het genoemde bedrag is exclusief btw, behalve als er iets anders is vermeld.
  • Uw bedrijf ontvangt na inschrijving een factuur. Deze moet voor aanvang van de activiteit betaald zijn.

Mensen met een beperking 

Bent u mindervalide of anderszins beperkt? Vermeldt u dit dan op het inschrijfformulier. Wij doen dan ons best om zo veel mogelijk met u en uw beperking rekening te houden.

 

Geschillen en aansprakelijkheid 

Als u ergens ontevreden over bent, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. We proberen de kwestie samen op te lossen om te voorkomen. Als e.e.a. onverhoopt eindigt in een geschil, dan leggen we dit voor aan een onafhankelijke mediator of rechter in Utrecht. 

Bij eventuele schade, waarvoor we aansprakelijke zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot ‘directe schade’ tot maximaal het bedrag van desbetreffende activiteit. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade of schade door bedrijfsstagnatie.