2-daagse basistraining energietransitie

Ron Visser - Training verduurzaming energievoorziening energietransitie - Smart Energy NL

Wilt u uw technische kennis over de transitie van onze energie-infrastructuur vergroten? Dan is de basistraining van Smart Energy NL wat voor u! 

 

Van aardgasvrij tot smart grids

Tijdens de training worden vragen beantwoord als: Wat zijn de gevolgen van aardgasvrij en elektrisch rijden? Wat is de potentie van zonne- en windenergie? En welke mogelijkheden bieden opslag en smart grids? De training is geschikt voor deelnemers zonder technische achtergrond.

 

Praktijkvoorbeelden en demonstraties

Uw hoofdtrainers zijn Ron Visser, Rik Luiten en Walter Hulshorst; deskundigen die hun sporen in de energiewereld hebben verdiend. Samenwerking tussen partijen wordt steeds belangrijker om de energietransitie een succes te maken. Met praktijkvoorbeelden tonen de trainers de kracht van samenwerking en elkaar begrijpen aan. Demonstraties en casussen geven verder inzicht in (de gevolgen van) oplossingsrichtingen en keuzes die we maken.

 

Diversiteit van deelnemers

We streven naar een goede diversiteit van deelnemers. De ervaring leert dat meestal een mengelmoes van (lokale) overheden, energiebedrijven, onderwijsinstellingen, netbeheerders, ontwikkelaars, adviesbureaus en/of installateurs deelneemt. Na de training bent u in staat om energievraagstukken beter te doorgronden en sneller en effectiever op te pakken. U kunt samengevat de zin van onzin scheiden. 

 

Heeft u vragen over de training? Laat het ons weten via de contactpagina of bel Walter Hulshorst (06-1047 4577).


Praktische informatie

 • Data: 19 en 26 september
 • Taal: spreektaal is Nederlands, maar een deel van het cursusmateriaal Engelstalig
 • Materiaal: presentaties, achtergrondartikelen, films, casussen, demonstraties & verrassing
 • Deelnemers: minimaal 5, maximaal 25
 • Plaats: Utrecht
 • Prijs: €975,-, incl. lunch en drinken, excl. BTW
 • Aanmelden: via inschrijfformulier (vol is vol)
Rik Luiten - Training verduurzaming energievoorziening energietransitie - Smart Energy NL


Programma

Inleiding: 'het grote geheel'

 • Kennismaking en introductie
 • Nut en noodzaak van energietransitie (o.a. CO2, fijnstof)
 • Van klimaatakkoord naar lokaal beleid (o.a. RES, warmtetransitieplan)
 • Overzicht van belanghebbenden (actorenkaart)

Bouwstenen: 'van opwekking tot flexibiliteit'

 • Energie-opwekking (o.a. zon, wind, getijde, groen gas)
 • Energie-opslag (o.a. batterijen, waterstof, warmtebuffer)
 • Warmte (o.a. gas, warmte, elektriciteit, isolatie)
 • Flexibiliteit van klein- en grootverbruikers

Infrastructuur: 'niet meer alleen'

 • Traditionele energievoorziening (o.a. elektriciteit, aardgas, warmte)
 • Uitdagingen energie infrastructuur (o.a. smart grids, integraliteit)
 • Netimpact energietransitie (o.a. capaciteitstekort, ruimtebeslag)
 • Gevolgen voor klein- en grootverbruikers

Casus: 'leren van doen!'

 • Workshop aan de hand van praktijkervaringen
 • Toepassen van bouwstenen (oorzaak-gevolg)
 • Hulpmiddelen en rekenmodellen (top 3)
 • Beoordelingscriteria en variantenafweging

Training op maat (incompany)

Op aanvraag organiseert Smart Energy NL trainingen op maat (incompany). Het voordeel hiervan is dat de training nader op uw interesses wordt afgestemd. Doorgaans slaan we bij een aantal onderwerpen een extra verdiepingsslag en bereiden we samen een casus voor. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.