Basistraining energietransitie

Ron Visser - Training verduurzaming energievoorziening energietransitie - Smart Energy NL

Wilt u uw kennis over de transitie van onze energievoorziening vergroten? Dan is de basistraining van Smart Energy NL wat voor u! De training is (ook) geschikt voor deelnemers zonder energietechnische achtergrond.

 

Tijdens de training worden vragen beantwoord als: Wat zijn de gevolgen van aardgasvrij? Welke mogelijkheden bieden opslag en flexibiliteit? En wat is de potentie van zonne- en windenergie?

 

Praktijkvoorbeelden en demonstraties

Samenwerking tussen partijen is steeds belangrijker om de energietransitie een succes te maken. Met praktijkvoorbeelden wordt de kracht van samenwerking en elkaar begrijpen aangetoond. We streven naar een goede diversiteit van deelnemers. Denk hierbij aan (lokale) overheden, energiebedrijven, onderwijsinstellingen, netbeheerders, ontwikkelaars, adviesbureaus en installateurs.

 

Na de training bent u in staat om energievraagstukken beter te doorgronden en sneller en effectiever op te lossen. U kunt de zin van onzin scheiden. Demonstraties geven inzicht in (de gevolgen van) oplossingsrichtingen en keuzes die we maken. Uw hoofdtrainers zijn Ron Visser, Rik Luiten en Walter Hulshorst; deskundigen die hun sporen in de energiewereld hebben verdiend.


Praktische informatie

 • Data: 28 maart & 4 april
 • Taal: spreektaal is Nederlands, maar een deel van het cursusmateriaal is Engelstalig
 • Deelnemers: minimaal 5, maximaal 25
 • Locatie: Utrecht, nabij Centraal Station
 • Cursusmateriaal: presentaties, achtergrondartikelen en boek
 • Prijs: €975,-, incl. lunch, excl. BTW
 • Aanmelden: klik hier voor het inschrijfformulier
Rik Luiten - Training verduurzaming energievoorziening energietransitie - Smart Energy NL


Programma

Inleiding: 'het grote geheel'

 • Kennismaking en introductie
 • Nut en noodzaak van energietransitie (o.a. CO2, fijnstof)
 • Van klimaatakkoord naar lokaal beleid (o.a. coalitieakkoord, RES)
 • Overzicht van belanghebbenden (actorenkaart)

Bouwstenen: 'van opwekking tot flexibiliteit'

 • Energie-opwekking (o.a. zon, wind, getijde, groen gas)
 • Energie-opslag (o.a. batterijen, waterstof, warmte)
 • Warmte (o.a. gas, warmte, elektriciteit, isolatie)
 • Flexibiliteit van klein- en grootverbruikers

Infrastructuur: 'niet meer alleen'

 • Traditionele energievoorziening: top-down (o.a. elektriciteit, gas, warmte)
 • Toekomstig energiesysteem (van aardgasvrij tot integraliteit)
 • Netimpact duurzaamheidsambities (o.a. netcapaciteit, ruimtebeslag)
 • Gevolgen voor klein- en grootverbruikers

Casus: 'leren van doen!'

 • Fictief voorbeeld aan de hand van praktijkervaringen
 • Toepassen van bouwstenen (oorzaak-gevolg)
 • Hulpmiddelen en rekenmodellen (top 3)
 • Beoordelingscriteria en variantenafweging

Kent u iemand voor wie deze training (ook) interessant is? Informeer hem of haar via onderstaande knop.