Themamiddag 19 november 2020:

'Netcapaciteit: uitdagingen en oplossingen.'

Update 1 juli 2020 n.a.v. Covid-19

 

 

In overleg met gastvrouw Netbeheer Nederland is besloten om deze middag niet door te laten gaan vanwege de Civid-19 ontwikkelingen. Uiteraard conformeren we ons aan de richtlijnen van het RIVM en hebben we begrip voor de situatie. We blijven de ontwikkelingen volgen. Als het weer mogelijk is om de bijeenkomsten te organiseren, maken we dit via deze website en met een mailing aan onze leden bekend. 


In 2019 is veel over het de capaciteit van de energienetten gesproken en gepubliceerd, zelfs binnen de Tweede Kamer. Tijdens deze middag brengen we in kaart wat de laatste stand van zaken is. We eindigen met een netwerkborrel.

 

Deze middag wordt mede-georganiseerd en gehost door brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Een nadere inhoudelijke invulling van deze middag pakken we in september op. Heb je interesse om de een bijdrage te leveren? Neem vooral contact met ons op!