Online kennissessies: programma

Vanwege Covid-19 staan de live themamiddagen die wij sinds 2009 met en voor onze leden organiseren tijdelijk on hold. Om kennisdeling te blijven stimuleren zijn we als alternatief gestart met online kennissessies.

 

Elke sessie duurt een uur. Een aantal sprekers uit de sector verzorgt een presentatie. Vragen stellen aan de sprekers wordt tijdens de sessie aangemoedigd en is mogelijk via een chatbox. Afgelopen jaren zijn al diverse sessies georganiseerd. Deze gingen over o.a. netcapaciteit, gelijkspanning, waterstof, alternatieve energieopwekking en warmtenetten. 

 

In de eerste helft van 2022 hebben wij drie nieuwe sessies ingepland:

 1. Energieopslag: van thuis- naar industrieel gebruik (23 maart 2022, 15u-16u)
 2. Digitalisering: broodnodige versneller van de energietransitie (13 april 2022, 15u-16u)
 3. Lokale energietransitie: ervaringen uit de praktijk (18 mei 2022, 15u-16u)

Meer informatie over het programma vindt u hieronder. U kunt zich via het inschrijfformulier voor één of meerdere sessies inschrijven. Deelname is gratis.

 


Programma

Deze sessie heeft reeds plaatsgevonden, klik hier voor de presentaties.

Sessie 1: Energieopslag: van thuis- naar industrieel gebruik.

Datum & tijd: woensdag 23 maart 2022 (15u-16u).

 • Rik Luiten, Smart Energy NLintroductie en begeleiding.
 • Ard Jonker en Nicolas Höning, Positive Design/Seita, ‘Ervaringen met Vehicle to Grid @ home'.

  • Positive Design en Seita zijn volop bezig met het LivingLab V2G@home. Na de start in Q2 2021 zijn in oktober de eerste volledig geautomatiseerde laad- en ontlaad cycli gedaan. In de presentatie delen Ard en Nicolas de eerste ervaringen, o.a. hoe je aansluit bij de gebruikswensen. Daarnaast gaan zij in op welke mogelijkheden de partners zien om de elektrische auto in te zetten voor het verlagen van de laadkosten voor de gebruiker en het vooruitzicht voor de businesscase.
 • Rob den Exter, Rent a battery'De (on)zin van mobiele batterijssystemen'.
  • Mobiele batterijen vervangen steeds meer vervuilende dieselaggregaten op bouwplaatsen en festivals. Ook worden ze in toenemende mate ingezet op plekken waar de netaansluiting ontoereikend is. Rob gaat in op de stand van de technologie, marktontwikkelingen, business case en gebruikerservaringen. 
 • Dennis Schiricke, SemperPower, 'Grootschalige en industriële energieopslag'.

  • SemperPower vormt een spil tussen wind- en zonneparken, netwerkbedrijven en industriële afnemers. Zij doet dit door de toepassing van grootschalige energieopslagsystemen (EOS) oplopend tot 30MW. De systemen slaan duurzame energie op op momenten van overvloed, en deze weer vrijlaat op momenten dat de markt daar om vraagt. 

Deze sessie heeft reeds plaatsgevonden, klik hier voor de presentaties.

Sessie 2: Digitalisering: broodnodige versneller van de energietransitie.

Datum & tijd: woensdag 13 april 2022 (15u-16u).

 • Rik Luiten, Smart Energy NLintroductie en begeleiding.
 • Theo van Andel, Equinix, 'Innovatieve en schone data uitwisseling'

  • Data speelt in een cruciale en groeiende rol in alle industrieën en natuurlijk ook in de energiesector. Tijdens zijn presentatie geeft Theo inzicht in trends, innovaties en ontwikkelingen op het gebied van data uitwisseling. Hij staat nadrukkelijk stil bij het energiegebruik en streven om dit 100% schoon en hernieuwbaar te maken.
 • Erik De Schutter, VITO/EnergyVille'Betere inzet van warmtenetten door digitalisering’
  • Erik is namens VITO nauw bij EnergyVille betrokken. Dit Belgische onderzoeksconsortium ontwikkelt technologieën voor versnelling van de energietransitie in een stedelijke omgeving. Tijdens zijn presentatie vertelt Erik hoe digitalisering het rendement van warmtenetten kan verbeteren.
 • Jeroen Schuddebeurs & Arjen Traas, Infiniot, 'Internet of Things voor versnelling energietransitie'.
  • Infiniot ondersteunt alle Nederlandse netbeheerders met software engineering en data intelligence services op het gebied van het Internet of Things (IoT). Tijdens deze sessie delen Jeroen & Arjen de visie van Infiniot op het ontwikkelen van IoT in toepassingen in de energietransitie, succes en faalfactoren ondersteund met ervaringen uit de praktijk.

Deze sessie heeft reeds plaatsgevonden, klik hier voor de presentaties.

Sessie 3: Lokale energietransitie: ervaringen uit de praktijk.

Datum & tijd: woensdag 18 mei 2022(15u-16u).

 • Walter Hulshorst, Smart Energy NLintroductie en begeleiding.
 • Joris Knigge, Antea Group‘Integrale aanpak voorwaarde voor succes’.
  • Om de energietransitie een succes te maken is een integrale aanpak vereist. Veel meer dan nu vaak het geval is. Het is van groot belang om ruimtelijke inpassing en de verduurzaming van het energiesysteem met elkaar op te pakken. Dit is de conclusie van Joris op basis van zijn ervaringen met het opstellen en uitvoeren van regionale energie strategieën. Hij pleit bijvoorbeeld in een meer anticiperende ontwikkeling van de infrastructuur,  strategische ontsluiting van onderstations en betere afstemming van vraag en aanbod bij gebiedsontwikkeling.
 • Johan Boekema, IANOS‘Verbeteringen van energiebalancering op Ameland’.
  • Ameland neemt deel aan het programma IANOS van de Europese Commissie. Binnen dit programma worden concepten ontwikkeld voor lokale energiebalancering. Een goede samenhang tussen techniek en gedrag/communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens de presentatie deelt Johan graag de ervaringen die afgelopen jaren op Ameland zijn opgedaan.
 • Ernst Wierenga, Stedin‘Invloed van lokale energieopwekking op netkwaliteit’.
  • Stedin zorgt dat ruim 2 miljoen klanten over gas en elektriciteit beschikken. Deze klanten bevinden zich o.a. in Rotterdam, Utrecht en Zeeland. Veel van hen zijn actief bezig met de verduurzaming, waaronder eigen opwekking met zonnepanelen. Wat is de invloed hiervan op de netkwaliteit? Als lid van de landelijke werkgroep Spanningskwaliteit deelt Ernst graag zijn ervaringen.

U kunt zich via het inschrijfformulier voor één of meerdere sessies inschrijven. Deelname is gratis.